Big Ant Farm

Big Ant Farm sp. z o. o.

Lęborska 3b
80-386 Gdańsk

e-mail: kontakt@bigantfarm.com

telefon: +48 664 554 884

NIP: 5842741509, REGON: 361466351
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000556838